Audioboek veel emotionele impact volgens neurowetenschappelijk onderzoek – Boekblad

Audioboeken
Audioboeken

Uit onderzoek van het University College London blijkt dat het luisteren naar een audioboek meer emotionele impact heeft dan het kijken naar een verfilming van datzelfde boek.

De fysiologische reactie van hart en hersenen bleek groter bij het luisteren naar audioboeken dan bij het kijken naar videobeelden van hetzelfde verhaal. Het is voor het eerst dat er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of de manier waarop een verhaal wordt gebracht invloed heeft op de emotionele impact.

University College London voerde in samenwerking met Amazons luisterboekendienst Audible een onderzoek uit van een jaar, waarin reacties werden getest op acht bestsellers/klassiekers en hun bijbehorende verfilmingen: Game Of Thrones (A Song of Ice and Fire), The Girl On The TrainPride And PrejudiceThe Silence Of The LambsGreat ExpectationsThe Da Vinci CodeThe Hound Of The Baskervilles, en Alien.

De onderzoekers registreerden de reacties van 103 proefpersonen op audio- en videofragmenten: de proefpersonen vulden vragenlijsten in, en hun hartslag en elektrodermale activiteit werden gemeten – twee fysiologische signalen die emotionele beroering in het onderbewustzijn tonen. Hoewel de proefpersonen zelf het gevoel hadden minder gegrepen te zijn door de audioboekfragmenten dan door het videomateriaal, toonden hun biometrische waarden het tegengestelde aan.

Met 99 procent zekerheid bleek dat audioboeken een sterker emotioneel en fysiologisch effect hadden dan visuele media. Dit was constant bij verschillende verhalen en verschillende leeftijdsgroepen en achtergronden van de deelnemers. De hartslag van de deelnemers was circa twee slagen per minuut sneller bij het luisteren naar audioboeken, en hun piekhartslag was circa 4 slagen sneller. Daarnaast was hun lichaamstemperatuur gemiddeld 1,66 graden Celsius hoger en de geleiding van hun huid 0,02 microsiemens hoger dan bij het kijken naar videobeelden. Ook produceerden audioboeken meer consequente patronen van fysiologische verandering, wat suggereert dat auteurs door middel van audioboeken een betere controle hebben over de emotionele respons van hun luisteraars dan filmmakers.

De CEO en oprichter van Audible, Don Katz, was uiteraard verheugd over het resultaat: ‘Dit onderzoek bevestigt wat de miljoenen luisteraars van Audible al weten: het gesproken woord betovert, vermaakt, inspireert, en, bovenal, beroert ons zonder weerga.’

Het zou een van de verklaringen kunnen zijn voor de opmars van het audioboek, die inmiddels ook in Nederland stevig lijkt te zijn ingezet; zie het artikel in het meest recente Boekblad Magazine. Een onderzoek naar de verschillen tussen het luisteren naar audioboeken en het lezen van reguliere boeken zou ook zeer interessant kunnen zijn, maar van plannen daarvoor is vooralsnog geen melding gemaakt.

© Boekblad Geraldine te Gussinklo | 28 juni 2018